Privacy

Gegevens van de verantwoordelijke persoon (het bedrijf)

Camping Hotel Au Lac de Como di Guglielmana S&C s.a.s.
Via C. Battisti, 18
22010, Sorico (CO)
Tel. +39.034484035 – +39.033484716 – +39.335216421
fax +39.034484802
info@aulacdecomo.com

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u op bovenstaand adres contact met ons opnemen.

Verwerking van uw persoonsgegevens – doeleinden en rechtsgrondslag

Logbestanden

Wanneer onze website wordt geraadpleegd, worden logbestanden aangemaakt die gedurende 24 uur bewaard blijven.

Embed providers

Enable or disable embed providers globally. By enabling a provider, its embedded content will be displayed directly on every page without asking you anymore.Inhoud van externe aanbieders is geïntegreerd in onze website, maar wordt pas geladen na uw goedkeuring door erop te klikken. In dat geval kunnen deze externe aanbieders uw persoonsgegevens verwerken, zelfs als u geen account bij deze dienst hebt.

OPENSTREETMAP (STICHTING OPENSTREETMAP)

Het OpenStreetMap-project, dat te vinden is op OpenStreetMap.org, is een wereldwijd initiatief onder de paraplu van de OpenStreetMap Foundation (OSMF), met als doel geodata te verzamelen en vrij beschikbaar te stellen voor iedereen. Het project wordt gesteund door meer dan 400.000 vrijwilligers wereldwijd.
Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigd Koninkrijk en Nederland – Privacybeleid

Bedrijfsgegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alsmede de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en, indien van toepassing, de gegevensbeschermingswetten van de afzonderlijke deelstaten. De gegevens van de volgende groepen personen worden door de respectieve verantwoordelijke personen in het bedrijf verwerkt met het oog op de vervulling van taken.

In detail betekent dit:

  • Klantgegevens worden verwerkt voor de uitvoering en ondersteuning van de contractuele relatie of de precontractuele relatie, evenals voor contactaanvragen en voor communicatie op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter b) DS-GVO en art. 6 lid 1 zin 1 letter c) DS-GVO.

Bewaartermijn

De door ons opgeslagen persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften gewist. Wij wissen de gegevens zodra ze niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel, een gegeven toestemming wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn.
Gegevens die nog moeten worden opgeslagen, bijvoorbeeld om commerciële of fiscale redenen, of waarvan de opslag nog noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, zullen worden gewist zodra dit niet langer het geval is.

Rechten van de betrokkene

Indien wij persoonsgegevens over u verwerken, hebt u de volgende rechten als betrokkene:

  • het recht op informatie over de verwerkte gegevens en op kopieën daarvan,
  • een recht op correctie indien wij onjuiste gegevens over u verwerken,
  • een recht om gegevens te wissen, tenzij er uitzonderingen gelden in verband met de reden waarom wij de gegevens nog steeds bewaren, bijvoorbeeld bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen
  • het recht om verwerking te beperken,
  • het recht om de toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken,
  • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking in het algemeen belang of in het legitieme belang,
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid,
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat wij uw gegevens niet naar behoren verwerken. Voor ons bedrijf is de Garante per la protezione dei dati personali verantwoordelijk. Als u zich echter niet in Italië bevindt, kunt u ook contact opnemen met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.